Bieruń, którego już nie ma. Ludzie odchodzą, miejsca przemijają.  Stare zdjęcia pozwalają nam cofnąć się wiele lat wstecz i zobaczyć jak wtedy wyglądała nasza ulica, szkoła, sklep.  Jak ubierali się nasi przodkowie, jak mieszkali i co robili, na co dzień. Wczorajsze spotkanie promujące wydanie albumu fotograficznego pokazało olbrzymią potrzebę rozmowy o Bieruniu, którego już nie ma.  Frekwencja na spotkaniu przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Stąd też wierzymy, że publikacja kolejnych części „Albumów bieruńskich” jest tylko kwestią czasu.

Album ze zdjęciami można również oglądać w wersji elektronicznej: https://issuu.com/jarekmokry/docs/ostateczny_do_druku

 

Album powstał w efekcie żmudnej pracy członków i sympatyków naszych Stowarzyszeń ( Porąbek i 600-letni Bieruń) oraz przy nieocenionym wsparciu Muzeum Miejskiego w Bieruniu oraz Urzędu Miejskiego w Bieruniu

Album został wydany w nagładzie 500 egz. Zostanie kolportowany bezpłatnie m. in. wśród bieruńskich szkół, bibliotek, parafii, udostępniających swoje fotografie.

 

Album został współfinansowany ze środków „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.