Zbiory zdjęć w ramach akcji Razem tworzymy historię Bierunia zostały zasilone bogatą kolekcją zdjęć rodziny pana Jana Łysko.

W czasie skanowania zdjęć wiele cennych informacji na ich temat oraz historii naszego miasta   przekazała nam nestorka rodu pani Helena Łysko.

Cały czas zachęcamy do przekazywania zeskanowanych zdjęć na adres mailowy porabek.bierun@wp.pl w celu ocalenia wspomnień od zapomnienia. Oferujemy również możliwość zeskanowania zdjęć, także na miejscu, bez konieczności ich wypożyczania. Kontakt: Jarosław Mokry, tel. 505 900 390.
Tylko zdjęcia, które będą w naszym posiadaniu mogą znaleźć się w albumie fotograficznym. Zdjęcia zostaną przekazane do Muzeum Miejskiego w Bieruniu.

Kolekcje zdjęć osób, które do tej pory podzieliły się z nami swoimi zbiorami, zamieszczone są na stronie www.porabek.bierun.pl/galeria/

Akcja Razem tworzymy historię Bierunia prowadzona jest przez Stowarzyszenia Porąbek i Miłośników 600-letniego Bierunia.