Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować kandydatów Stowarzyszenia „Porąbek” do Rady Miejskiej w Bieruniu.

Okręg nr 9 – Stanisław Jurecki
Okręg nr 15 – Adam Pamuła
Okręg nr 13 – Jarosław Mokry

Prosimy o oddanie swoich głosów na naszych kandydatów.

Z list Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia „Porąbek” kandydują również następujące osoby do Rady Powiatu, okręg nr 1 – Bieruń 1.

 1. Urszula Stęchły
 2. Konrad Mateja
 3. Zenon Matlak
 4. Grzegorz Jarosz
 5. Teresa Duży

Kandydaci do Rady Powiatu, okręg nr 2 – Lędziny 1.

 1. Czesław Orzegowski
 2. Eva Werner
 3. Krystyna Stęchły

Program wyborczy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu

Ty  decydujesz i wybierasz!

Oddajemy w Państwa ręce program wyborczy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu. Powstał on w oparciu o wieloletnią pracę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju naszego miasta, pracę radnych oraz wnikliwą obserwację i konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami.

 1. STOP KOLEJNEJ POWODZI
 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bierunia poprzez modernizację obwałowań rzeki: Wisły, Przemszy, Gostynki i Mlecznej.

2. BIERUŃ JAKO MIEJSCE BEZPIECZNE I ATRAKCYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

 •  budowa ścieżki rowerowej od tzw. Plant Karola do ul. Kościelnej w Bieruniu oraz rozwijanie terenów wokół Plant Karola,
 • działania na rzecz ograniczenia skutków eksploatacji górniczej,
 • montaż czujników pomiaru jakości powietrza i działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
 • montaż ekranów chroniących mieszkańców osiedla Grantowa i ul. Mieszka I wynikających z działalności kopalni.
 • zagospodarowanie: Paciorkowców, tzw. portu w Bijasowicach i Łysiny,
 • uruchomienie linii kolejowej z Oświęcimia do Tychów,
 • budowa tunelu pod przejazdem kolejowym na ul. Wawelskiej,
 • budowa drogi S1,
 • poprawa warunków dla rozwoju pszczelarstwa,
 • budowa nowych i oznakowanie istniejących ścieżek rowerowych wraz z wprowadzeniem roweru metropolitarnego,
 • utworzenie tzw. centrum przesiadkowego w Bieruniu Nowym,
 • rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Soleckiej,
 • budowa miasteczka rowerowego przy ul. Granitowej,
 • remont budynków przy ul. Warszawskiej (budynek po przedszkolu) i Wawelskiej (budynek tzw. Hamrowizny),
 • wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne typu LED,
 • zagospodarowanie terenu tzw. Hamrowizny,
 • utworzenie przy Szkole Podstawowej nr 3 bieżni lekkoatletycznej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią,
 • utworzenie plaży i przystani wraz z wypożyczalnią kajaków przy rzece Wiśle,
 • zagospodarowanie terenu po byłej mleczarni w Bieruniu (rejon ul. Kossaka),
 • utworzenie placu zabaw w dzielnicy Zabrzeg,
 • rewitalizacja drugiej części starorzecza Wisły w Czarnuchowicach.
 1. tradycja
 • Kontynuacja zbiórki starych zdjęć w ramach akcji „Razem tworzymy historię miasta”, wydanie albumu oraz przekazanie zdjęć powstającemu muzeum w Bieruniu,
 • organizacja tradycyjnych imprez widowiskowych, w tym Nocy Świętojańskiej oraz imprez na stałe wpisujących się w życie kulturalne miasta, np. Festiwal im. Leona Wojtali w Bieruniu.
 1. razem łatwiej
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami,
 • działania wspierające budżet obywatelski,
 • udział mieszkańców w rozwoju miasta.

Jesteśmy otwarci na działanie, pomysły, krytykę!

Przedstawiony przez nas program wyborczy nie stanowi zbioru zamkniętych proponowanych do realizacji zadań, stanowi on punkt wyjścia, który w trakcie trwania kadencji będzie poszerzany. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja części zamierzeń nie jest możliwa do realizacji w ciągu kilku lat. Jednakże 25-letnie zaangażowanie członków Stowarzyszenia Porąbek oraz zrealizowane przedsięwzięcia gwarantują, iż są one możliwe do wykonania na przestrzeni kolejnych lat.

Bo Twój głos jest ważny i to Ty  decydujesz i wybierasz.