Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu zamierza uczcić pamięć mieszkańców Bierunia Nowego, Zabrzega, Czarnuchowic, Bijasowic, Kopani i Ścierni, którzy polegli w powstaniach śląskich, na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej oraz zginęli w wyniku represji politycznych. Planujemy i apelujemy o pomoc w naszym działaniu- stworzeniu pomnika na cmentarzu parafialnym przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa z nazwiskami tych mieszkańców. Będzie to wyraz hołdu, szacunku dla Bieruniaków, symboliczne miejsce, wieczny odpoczynek, dla naszych przodków, pochłoniętych przez bezlitosne tryby historii. Większość nazwisk osób oraz opis okoliczności, w których poniosły śmierć, można odnaleźć w książce pt. Ożywieni przez Miłość i Pamięć -panów Henryka Ganobisa i Alojzego Lyski. Na podstawie tej publikacji, „Porąbek” przygotował wykaz osób, dostępny w zakrystii i kancelarii kościoła NSPJ. Zwracaliśmy się do Państwa, abyście zapoznali się z tą listą i pozwolili nam poznać ludzi, których tragiczna śmierć nie została opisana, a pozostaje w pamięci bliskich. Po 15 lipca 2017 zostanie opublikowana przez Zarząd Stowarzyszenia lista osób, które chcemy upamiętnić na obelisku, dlatego jeszcze raz prosimy o pomoc- odczytanie, korektę, ewentualne uwagi ( kontakt: Michał Kucz 512 099 918 Przewodniczący Zespołu ds budowy pomnika).