Jest nam niezmiernie miło poinformować, że powstaje album historycznych zdjęć, związanych z Bieruniem i życiem mieszkańców. Album będzie lekcją przeszłości, dokumentem, a zarazem wizualizacją naszej historii. Dzięki dofinansowaniu projektu, jakie otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”, wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników 600-letniego Bierunia  i Muzeum Miejskim w Bieruniu  zachowane zostaną fotograficzne wspomnienia naszego miasta. Na podstawie zebranego materiału w ramach akcji Razem tworzymy historię Bierunia, zostanie opracowany i wydany album w wersji papierowej i cyfrowej, który będzie zawierał ok. 200 fotografii wraz z ich opisem. Publikacja będzie rozdawana bezpłatnie m. in. wśród: bieruńskich szkół, bibliotek i osób, zwłaszcza tych, które przyczyniły się do jego wydania. Wydanie albumu planowane jest w połowie 2022 r.

Wydawnictwo otworzy nowy cykl zeszytów bieruńskich (albumów fotograficznych) – wydawanych przez oba Stowarzyszenia.

Dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udostępniania swoich zbiorów.
Przypominamy zasady zbierania i udostępniania materiałów: skany (kolorowe, w dobrej rozdzielczości – minimum 600 dpi, najlepiej w formacie tiff) pocztówek, zdjęć, archiwalnych dokumentów i map prosimy przesyłać na adres muzeum@muzeum.bierun.pl. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zeskanowania – prosimy o kontakt. Oryginały – zgodnie z życzeniem, zostaną zwrócone właścicielowi lub pozostaną jako element zbiorów archiwalnych Muzeum Miejskiego w Bieruniu. Zdjęcia publikowane w albumach będą podpisane imieniem i nazwiskiem osoby od której pochodzą (chyba, że życzy sobie pozostać anonimowa).
Do zdjęć prosimy dołączyć opis zawartości zdjęcia oraz miejsce i czas jego wykonania. Jesteśmy otwarci na wszelkie spostrzeżenia i formy współpracy w realizacji założonego celu.

W celu poszerzenia zbioru zdjęć i informacji o nich zostaną zorganizowane dwa spotkania, na które serdecznie zapraszamy.

Bieruń Nowy, Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza”, ul. Remizowa 19, w dniu 6 października 2021 r. o godz. 18:30

Bieruń Stary, Kino-Teatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, w dniu 18 października 2021 r. godz. 19:30

Pomysł zbierania starych zdjęć – gromadzenie wspomnień o naszym mieście poprzez urok dawnych fotografii – został zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” Porąbek BieruńStowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia we wrześniu 2017 roku w ramach akcji „Razem tworzymy historię naszego miasta”.

Zebrano dotąd blisko 1000 fotografii, pocztówek i map, zeskanowanych w jakości pozwalającej na traktowanie tych materiałów jako dokumentacji i z przeznaczeniem do druku.

Oprócz zdjęć przekazanych bezpośrednio do Stowarzyszenia, wiele osób zamieszcza fotografie w Internecie – w mediach społecznościowych. Takim świetnym miejscem jest np. Facebook, bo pozwala na natychmiastowy odzew, zainteresowanie; trafia do odbiorcy, któremu bliska jest lokalna historia. Zebrane zdjęcia można zobaczyć na stronie internetowej www.porabekbierun.pl w zakładce „galeria” oraz na FanPage’u Muzeum Miejskiego w Bieruniu. Każda fotografia to krok w ocaleniu od zapomnienia miejsc, osób i ulotnych chwil z przeszłości.

Z uwagi na wymagania graficzne fotografii, w albumie fotograficznym będą mogły zostać zamieszczone jedynie zdjęcia, które zostały zeskanowane w odpowiedniej jakości.

Wybór zdjęć do pierwszego tomu albumu nastąpi przez osoby koordynujące realizację projektu, a ich opis zostanie sporządzony przez Pana Romualda Kubiciela i Pana Norberta Jaromina.

Dotychczas swoje zbiory fotografii, w całości lub częściowo, udostępnili: Pani Łucja Barów, Państwo Wiśniowscy, Państwo Świerczek, Państwo Podbioł, Pani Marzena Łyczkowska, Pan Łukasz Odelga, Pani Joanna Saternus, Pani Elżbieta Penczek, Pani Urszula Stęchły, Pan Karol Trzoński, Pan Henryk Koj (śp.), Pan Wojciech Wikarek, Pan Bernard Jaromin, Pan Jan Łysko, Pan Henryk Ganobis, Pan Jan Knopek, Pani Maria Sitko, Panie Krzakowskie oraz Chór Harmonia. Zbiorami podzielili się z nami także parafia NSPJ w Bieruniu oraz Stowarzyszenie Miłośników 600- letniego Bierunia.

Dodatkowych informacji oraz wszelkiej pomocy udzielają: Agnieszka Szymula – Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji), tel. 500 492 464, e-mail: dyrektor@muzeum.bierun.pl; Marcin Nyga – Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia, e-mail: nymarcin@gmail.com oraz Jarosław Mokry – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”, tel. 505 900 390, e-mail: porabek.bierun@wp.pl.