Wielu mieszkańców Śląska w tym naszych przodków z miejscowości Nowy Bieruń, Zabrzeg, Czarnuchowice, Bijasowice, Kopań i Ściernie poniosło śmierć w tragicznych – wojennych czasach naszej historii. Polegli na frontach I i II wojny światowej w powstaniach śląskich, oraz w wyniku represji politycznych po II wojnie światowej.
Często, miejsce pochówku tych naszych bliskich nie jest znane, lub znajduje się daleko od Bierunia – Ich rodzinnych stron i miejscowego cmentarza.
Pragniemy by na cmentarzu parafialnym przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa stanął obelisk z nazwiskami tych osób – poświęcony Ich pamięci.
Na cmentarzu zostało przygotowane odpowiednie miejsce, a wykonanie pomnika może być zrealizowane przez gminę Bieruń w przyszłym roku w ramach budżetu partycypacyjnego. Odpowiedni projekt został zgłoszony do gminy.

Poparcie dla tego projektu można wyrazić w okręgu Nr 15 przez zagłosowanie na poz.3 w karcie do głosowania do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok.

Swój głos możesz oddać na stronie www.bierun.pl