Dnia 16 września w sali Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „PORĄBEK” w Bieruniu. Spotkanie wyborcze otworzył Prezes Stowarzyszenia – Adam Pamuła, następnie po zatwierdzeniu porządku obrad, przeprowadzono wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów, wybrano Zarząd Stowarzyszenia w osobach: Adam Pamuła – Prezes, Grzegorz Jarosz – Wiceprezes, Jadwiga Dąbek – Sekretarz, Jacek Goraus – Skarbnik, Zenon Matlak – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Urszula Stęchły – Przewodnicząca, Justyna Piskorek – Członek Komisji, Szymon Gondzik – Członek Komisji.