Wspaniała kolekcja bieruńskich pocztówek pana Jana Knopka.
Wśród bogatych zbiorów fotografii, pan Jan Knopek kolekcjonuje bieruńskie pocztówki.
Najstarsze pocztówki pochodzą z końca XIX w. i zostały wykonane w tzw. technice linorytu.
Najpierw rysunek żłobi się w przygotowanym kawałku linoleum. Za pomocą różnych dłut uzyskuje się wypukłości, które będą tworzyć wzór na papierze. Z gotowej matrycy robi się odbitki stosując farbę drukarską. Jedna matryca może posłużyć do wykonania wielu odbitek w różnych kolorach i na różnych papierach.
Pocztówki pochodzą z różnych aukcji internetowych, na których pan Jan je zakupował przez wiele lat.

Cały czas zachęcamy do przekazywania zeskanowanych zdjęć na adres mailowy porabek.bierun@wp.pl w celu ocalenia wspomnień od zapomnienia. Oferujemy również możliwość zeskanowania zdjęć, także na miejscu, bez konieczności ich wypożyczania. Kontakt: Jarosław Mokry, tel. 505 900 390.
Tylko zdjęcia, które będą w naszym posiadaniu mogą znaleźć się w albumie fotograficznym. Zdjęcia zostaną przekazane do Muzeum Miejskiego w Bieruniu.
Kolekcje zdjęć osób, które do tej pory podzieliły się z nami swoimi zbiorami, zamieszczone są na stronie www.porabek.bierun.pl/galeria/
Akcja prowadzona jest przez Porąbek Bieruń i Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia.

544