Tym razem w wycieczce rowerowej uczestniczył z nami Śląski Oficer Rowerowy – Alex Kopia.
Oficer Rowerowy jest pełnomocnikiem Marszałka Województwa Śląskiego i odpowiada za kształtowanie regionalnej polityki rowerowej.
Trasa liczyła 28km

Zapraszamy na kolejne rowerowe niedziele z „Porąbkiem”.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Porąbek” w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.