Działalność

Imprezy

Noc Świętojańska nad Wisłą

Zainicjowaliśmy największą i najbardziej popularną imprezę w mieście – Noc Świętojańską nad Wisłą. Najpierw, w roku …, działaliśmy własnymi siłami. W kolejnych latach nasze obowiązki przejął urząd miejski i do dziś jest jednym z głównym punktów w kalendarzu Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

W czasie tych magicznych nocy prezentują się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak Lady Pank, Myslovitz, Patrycja Markowska, Lombard czy Blue Cafe. Jednocześnie formuła imprezy pozostaje otwarta dla mieszkańców i lokalnych inicjatyw, pozwalając im zaprezentować się na scenie. Czekamy tam co roku pod namiotem z ciastem, kawą i herbatą.

Publikacje książkowe

Zachowujemy kulturę dla przyszłych pokoleń.

Dotychczas wydaliśmy:

Henryk Lempa, Historia powołania
Karol Wierzgoń człowiek z Bieruńskiej Ziemi
Janina Kajtoch, Postać niezwykła
Nowobieruńska szkoła exlibrisu

Karol Wierzgoń był wspaniałym pedagogiem, rozumiejącym swoich uczniów, pogodnym i uśmiechniętym. Będąc sam doskonałym rysownikiem i malarzem potrafił dzięki odpowiedniemu podejściu do uczniów i specjalnemu ukierunkowaniu zachęcić ich do tworzenia przepięknych prac plastycznych. Szczególne osiągnięcia szkoła odnosiła w rzadkiej formie plastycznej jaką jest ekslibris i linoryt. Prowadził z uczniami zajęcia na kółku plastycznym i modelarskim. Oto jak wspominają je uczniowie pana Wierzgonia: Żywo mam w pamięci sposób wykonywanie ekslibrisów. Na lekcję należało przynieść kawałek linoleum, dłutka robiliśmy ze szprychy do roweru nałożonej na kawałek drewna. Do produkcji ekslibrisów służyła wyżymaczka z wysłużonej pralki „ Frani”. To za jego sprawą powstała „Nowobieruńska szkoła ekslibrisu”.
 Lekcje prowadzone przez Pana Karola były lekcjami poezji. Uczył nas dostrzegać w obrazie piękno opisywanego tam świata, potrafił z opisu przyrody w lekturach szkolnych namalować obraz. Były to również lekcje geografii, bo opowiadał nam i zadawał zadania narysowania jakiejś części naszej miejscowości i kraju. Były to również lekcje historii, na których dowiadywaliśmy się historii malarstwa, sztuki, architektury. Można te lekcję porównać do nauki matematyki. Potrafił nas nauczyć jak obliczyć wykorzystanie powierzchni malowanego arkusza. Na pewno nie będzie przesadą porównanie lekcji do nauki chemii, tj. odpowiedniego doboru czy mieszania farb. Prace uczniów Pana Wierzgonia były prezentowane na wielu wystawach w kraju i zagranicą, zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. Prezentowały je między innymi :Państwowe Muzeum w Oświęcimiu w bloku nr 18 tj. bloku stanowiącym muzeum obrazów i rzeźby o tematyce obozowej, Polskie Towarzystwo Archeologiczne Oddział w Katowicach.
Umieszczano je w czasopismach np. „ Plastyka w szkole” „Poznaj swój Kraj” „ Moja Ojczyzna”.
W 1969 roku zajęcia Kółka Plastycznego prowadzonego przez pana Wierzgonia zostały sfilmowane przez ekipę Telewizji Polskiej.

Na naszej Ziemi

Praca zbiorowa. Książka ukazała się dzięki dotacjom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” i Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 1997 r.
W książce znalazły się teksty dotyczące początków parafii, jej rozwoju w okresie międzywojennym, organizacji kościelnych i zmian w wystroju świątyni. Przytoczone zostały także wspomnienia parafian, którzy sięgają do najstarszych czasów, jakie zachowały się w ich pamięci. Łącznikiem miedzy odległymi latami a współczesnością są opowieści o kapliczkach i krzyżach przydrożnych oraz historia chórów śpiewaczych.
Zamieszczone zostały teksty dotykające wydarzeń nieodległych – jak strajku w kopalni „Piast” w pierwszych dniach stanu wojennego, czy też powstania drugiej Nowobieruńskiej parafii. Zaprezentowano również sylwetki księży pełniących duszpasterską posługę w parafii w latach 1945-1996.
Autorami pracy są: Zbigniew Zając, Gerard Miś, Henryk Frankowski Karol Trzoński Magdalena Króliczek

Nowobieruńskie Wesele Pszczyńskie

Zapis obrzędów pieśni i tańców zebranych na terenie Bierunia i sąsiednich miejscowości

Nowobieruńskie 2000

Opisujące dotychczasowy dorobek wszystkich organizacji i grup działających na tym terenie

Nowobierunianki

Konkursy

Promujemy śląską kulturę

Patronowaliśmy konkursowi gwary śląskiej organizowanym przez Gimnazjum nr 1.

Kalendarze

Bieruń jest piękny

Wydajemy je nieprzerwanie od 1994 roku. Ukazujemy szczególne piękno naszej ziemi, a od lat wydania wspierają lokalni przedsiębiorcy. W latach 2014 i ’15 kalendarz przedstawiał zasady zachowania się w czasie powodzi. Działanie to zostało sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kalendarze 1994 r. - 2016 r.

Porozumienia z innymi organizacjami

Lider bieruńskich NGO

Jesteśmy liderem podpisanego w grudniu 2011 roku porozumienia bieruńskich organizacji społecznych. Dzięki podpisanemu porozumieniu wspólnie występujemy w istotnych sprawach.
Partnerstwo zostało zawarte przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Ekologiczne „Nasz region”, Stowarzyszenie Miłośników 600 letniego Bierunia, Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia, Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią na obszarze zlewni Górnej Wisły „Atlantyda”, Koło emerytów i rencistów w Bieruniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej PORĄBEK „Porąbek”.

Inicjatywy

Św. Mikołaj od telefonów

Wzięliśmy udział w inicjatywie Fundacji św. Mikołaja pt. Oddaj swój stary telefon św. Mikołajowi. Zbieraliśmy stare aparaty, a środki z ich sprzedaży przekazaliśmy na pomoc dzieciom z domów dziecka.

Jednorazowe akcje

Angażujemy się na co dzień

Wspieraliśmy wizytę młodzieży w parafii NSPJ w Bieruniu w czasie „Światowych Dni Młodzieży” w 2016 r., zorganizowaliśmy (wraz ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Bierunia) dwukrotnie protest na DK 44 w Bieruniu w celu zwrócenia uwagi na potrzebę budowy drogi S1 i obwodnicy Bierunia. Zawsze staramy się być tam, gdzie ważne, by być.

Zabawy okolicznściowe

Sylwester z Porąbkiem

W tę wyjątkową noc bawimy się razem, czyli w gronie członków i sympatyków PORĄBKA.

Wycieczki

Organizujemy wycieczki w najpiękniejsze miejsca na Śląsku.

2013 r. – Jaskinia Głęboka, Pstrągarnia Raczyńskich, zamek w Olsztynie, restauracja „Spichlerz”
2012 r. – Złota Kraina Pstrąga i Rezerwat Góra Zborów (Jura Krakowsko-Częstochowa).
2011 r. – Leśniów, Mirów i Bobolice (Juka Krakowsko-Częstochowska).

Lubisz Śląsk? My także. Dlatego sporo poruszamy się, robiąc sobie wycieczki w najpiękniejsze miejsca regionu. Dołącz do nas, jeżeli podzielasz naszą miłość do podróży i odkrywania tego, co nasze.
Zdjęcia (uzupełnić z dotychczasowej strony www.porabek.bierun.pl oraz z przesłanego folderu) – kilka zdjęć

Festiwal fimowy

Festiwal filmowy

Jesteśmy głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego im. Leona Wojtali w Bieruniu. To unikatowa impreza, której rodowód sięga przyzakładowych domów kultury i amatorskich pracowni filmowych i po raz pierwszy została zorganizowana w 1993 roku. Jej celem jest promowanie amatorskiej (niezależnej) twórczości filmowej, ale także jej doskonalenie. Poprzez zajęcia warsztatowe, spotkania, dyskusje.

Festiwal dotyka kwestii społecznych, politycznych, jest blisko zjawisk gospodarczych, kulturalnych i ekologicznych. Do 2015 roku odbyło się 12 edycji festiwalu, a w ich czasie zaprezentowano blisko 1000 filmów przygotowanych przez ponad 200 filmowców amatorów z całego kraju. Impreza jest wizytówką miasta.

Szczegółowe informacje na stronie: www.festiwalfilmowy.bierun.pl

n

Projekty

Nasze ostatnie projekty

Oswajamy powódź

W 2010 roku blisko jedna czwarta miasta znalazła się pod wodą. Wielka woda to wciąż powracający w rozmowach mieszkańców temat, dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem „Atlantyda” zorganizowaliśmy projekt „Oswajamy powódź”.

Wyłoniliśmy lokalnych liderów, którzy przygotowali z bieruńskimi rodzinami plan na wypadek powodzi w przyszłości (Rodzinny Plan Powodziowy). Stworzyliśmy filmy „Powódź bezpieczniej” oraz „Oswajamy powódź, .

Projekt został wyróżniony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który umieścił jego założenia w tzw. witrynie obywatelskiej, wskazując inicjatywę jako godną naśladowania. Szczegółowe informacje na temat projektów znajdują się http://www.powodzbierun.pl/projekty

NO LIMITS - angielski dla seniorów
Zorganizowaliśmy pięć edycji bezpłatnego kursu językowego dla seniorów w ramach projektów „NO LIMITS” we współpracy ze szkołą językową Renaty Kalder w Bieruniu. Środki pozyskaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.