27 marca 2017 roku Adam Rozmus zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Bieruniu. Nowym przewodniczącym został Marcin Nyga, jednocześnie rezygnując z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki, której prowadzenie objął Adam Rozmus. Z zastępcy przewodniczącego RM zrezygnowała pani Barbara Panek-Bryła, na to stanowisko została wybrana p. Krystyna Wróbel. Skąd takie roszady? Warto zaznaczyć, że  dotyczą one w dużej mierze naszego Stowarzyszenia, gdyż  pan Adam Rozmus jest członkiem Zarządu, a pani Krystyna Wróbel jest także członkiem „Porąbka”. Po raz pierwszy w historii samorządnego Bierunia,  w toku kadencji Rady Miejskiej, doszło do tak poważnych zmian i to w sposób uzgodniony, na zasadach pełnego konsensu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to osłabienie roli zainteresowanej  osoby, części Bierunia z której radny się wywodzi, w tym i naszego Stowarzyszenia. Funkcja Przewodniczącego RM, to nie tylko reprezentacja Rady Miejskiej na zewnątrz, ale i  kierowanie jej pracami. W praktyce to ogromna wiedza i doświadczenie- w kwestii samorządu, co pozwala na  możliwość skutecznego,  merytorycznego działania na korzyść naszego miasta. W pracy przewodniczącego bardzo wiele jest  funkcji reprezentacyjnych, związanych z udziałem w spotkaniach okolicznościowych, uroczystościach – od przedszkola do seniora, aktywny udział w wystawach, wyjazdach, panelach tematycznych, wydarzeniach środowiskowych, kulturalnych, sportowych i jeszcze wiele innych okazjonalnych, na których nie tylko trzeba ale wypada być.  Objęcie stanowiska Głównego Inżyniera Górniczego w  KWK „Piast”, to znaczący awans zawodowy, a przecież jego zawodowa przyszłość, musi mieć pierwszeństwo przed działalnością społeczną. Po zastanowieniu… dobrze to świadczy o naszym koledze Adamie, że w sposób pryncypialny, bez często u nas stosowanej zasadzie „jakoś to będzie”, nie chce firmować pracy bez pełnego zaangażowania a pogodzenie tych stanowisk, byłoby bardzo trudne, chociażby z tak prozaicznej sprawy, jak kolizja terminów. Stanowisko, które objął w kopalni ma swoisty dyżur całodobowy i w każdej chwili musi być do dyspozycji kopalni, co już  faktycznie miało miejsce. To wcale nie znaczy, że zrezygnował z pracy merytorycznej w Radzie Miejskiej, obejmując funkcję Przewodniczącego znaczącej komisji, jaką jest Komisja Gospodarki Miejskiej oraz dalej będzie członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Nowe stanowisko na KWK „Piast” wręcz wzmacnia jego pozycję w  życiu społecznym Gminy, bo przecież Bieruń na węglu stoi i jak wiemy, ma to znaczący wpływ na nasze codzienne życie.   W imieniu  członków Stowarzyszenia, życzę panu Adamowi  pomyślności i rozwoju w pracy zawodowej,  z pożytkiem dla siebie i kopalni, a w zakresie działalności społecznej, z pożytkiem dla lokalnej społeczności.                                                                              

Henryk Skupień – Prezes Stowarzyszenia