Nowy Zarząd Stowarzyszenia

16 września odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Porąbek”. Sprawozdanie, plany, działania na najbliższy czas. Powołany został nowy Zarząd, w składzie: Adam Pamuła- Prezes, Grzegorz Jarosz- Wiceprezes, Jadwiga Dąbek- Sekretarz, Jacek Goraus- Skarbnik, Zenon Matlak- Członek Zarządu. Powołano także Komisję Rewizyjną- Urszula Stęchły – Przewodnicząca, Justyna Piskorek i Szymon Gondzik. Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi za dotychczasowe zaangażowanie i dbanie o miasto, jego tradycje, przeszłość, mając równocześnie nadzieję, że dalej będziecie kontynuować pracę na rzecz stowarzyszenia i wspomagać nowy zarząd!