Kolekcja zdjęć pana Jana Łysko.

Kolekcja zdjęć pana Jana Łysko.

Zbiory zdjęć w ramach akcji Razem tworzymy historię Bierunia zostały zasilone bogatą kolekcją zdjęć rodziny pana Jana Łysko. W czasie skanowania zdjęć wiele cennych informacji na ich temat oraz historii naszego miasta   przekazała nam nestorka rodu...
Kolekcja zdjęć pana Jana Knopka

Kolekcja zdjęć pana Jana Knopka

Wspaniała kolekcja bieruńskich pocztówek pana Jana Knopka. Wśród bogatych zbiorów fotografii, pan Jan Knopek kolekcjonuje bieruńskie pocztówki. Najstarsze pocztówki pochodzą z końca XIX w. i zostały wykonane w tzw. technice linorytu. Najpierw rysunek...