Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

23 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Porąbek”. Sprawozdanie, plany, działania na najbliższy czas. Powołany został nowy Zarząd, w składzie: Adam Pamuła- prezes, Michał Kucz- zastępca, Magdalena Klyta- sekretarz, Józef Stokłosa- skarbnik, Jacek Goraus-...